Сўровнома
Бир йилда неча марта тиббий кўрикдан ўтасиз?

УГИЛМИ ЁКИ КИЗ!!!

УГИЛМИ ЁКИ КИЗ!!!

КУЙИДА КЕЛТИРИЛГАН ФАЙЛДА ЯПОН УСУЛИДА АНИКЛАНАДИГАН БОЛАНИ ЖИНСИНИ РЕЖАЛАШТИРИШНИ КАЛЕНДАР УСУЛИ КЕЛТИРИЛГАН.
ЭРКАКНИНГ ИККИНЧИ ЮРАГИ ЁКИ ПРОСТАТИТ

ЭРКАКНИНГ ИККИНЧИ ЮРАГИ ЁКИ ПРОСТАТИТ

ЭРКАКНИНГ ИККИНЧИ ЮРАГИ Эркакнинг иккинчи юраги – простата бези хакида деярли хамма эшитган, лекин купчиликда у хакида етарли маълумот мавжуд эмас. Шифокорлик иш жараёнимда куп беморлар: «Менда
АНЕМИЯНИНГ 14 БЕЛГИСИ

АНЕМИЯНИНГ 14 БЕЛГИСИ

Бутун жахон соғлиқни сақлаш ташкилотининг 2008 йилги маълумотига кўра ер юзида 1.62 миллиард инсон камқонлик билан хасталанган. Бу умумий ер ахолисини 24.8% га тенг бўлади1