Сўровнома
Бир йилда неча марта тиббий кўрикдан ўтасиз?

УГИЛМИ ЁКИ КИЗ!!!

УГИЛМИ ЁКИ КИЗ!!!

КУЙИДА КЕЛТИРИЛГАН ФАЙЛДА ЯПОН УСУЛИДА АНИКЛАНАДИГАН БОЛАНИ ЖИНСИНИ РЕЖАЛАШТИРИШНИ КАЛЕНДАР УСУЛИ КЕЛТИРИЛГАН.
ЭРКАКНИНГ ИККИНЧИ ЮРАГИ ЁКИ ПРОСТАТИТ

ЭРКАКНИНГ ИККИНЧИ ЮРАГИ ЁКИ ПРОСТАТИТ

ЭРКАКНИНГ ИККИНЧИ ЮРАГИ Эркакнинг иккинчи юраги – простата бези хакида деярли хамма эшитган, лекин купчиликда у хакида етарли маълумот мавжуд эмас. Шифокорлик иш жараёнимда куп беморлар: «Менда